You are here
Home > Дом и семейство > Идеален дом > За какво ви говори пералнята: Код за грешка при всеки модел

За какво ви говори пералнята: Код за грешка при всеки модел

Незаменимият домашен уред говори на своя език, подсказвайки ни за проблеми

Пералнята е уредът, без който не бихме могли да си представим ежедневието. Тя ни отнема в рутинни дейности, има множество функции и дори сама подсказва, когато са налице проблеми от различно естество.

Кодове за грешки при популярните марки на пазара

Indesit, Ariston

F01 – в системата за управление е възникнало късо съединение, което възпрепятства работата на мотора
F02 – липсва сигнал за работата на мотора от техногенератора на електронния контролер
F03 – възникнал е проблем с температурния сензор
F04 – машината сигнализира за грешка на сензора за нивото на водата
F05 – проблеми с оттичането на водата
F06 – сигнал за неизправност в бутона за стартиране при серия СМ на Аристон Диалоджик
F07 – машината предупреждава, че нагревателят не е потопен във водата
F08 – нагревателят не функционира
F09 – електронният контролер е развален
F10 – грешка в сензора за нивото на водата
F11 – възникнал е проблем с изтичането на водата от помпата
F12 – комуникационни проблеми между електронния контролер и дисплея
F13 – неизправност при сушене
F14 – неизправност при сушене, възможно е опцията за сушене да не е включена
F15 – недостатъчно изсъхнало пране, възможно е опцията за сушене да не е включена
F17 – вратата не е затворена добре или е възникнала грешка при заключването
F18 – грешка в микропроцесора

Candy

E01 – проблеми с работата на устройството за блокиране на вратата
E02 – сигнализира за проблеми с подаването на водата, нивото не достига или е превишено
E03 – възникнали са проблеми в системата за отвеждане на водата
E04 – машината подава сигнал за грешка в системата за пълнене на вода, нивото е над нормата
E05 – проблеми с температурния сензор, няма топла вода
E07 – сигнал за проблем с мотора, неизправен техногенератор
E09 – повреда на задвижващия мотор, невъртящ се вал

Asko

Е01 – грешки в работата на механизма за задвижване и пълнене с вода
E02 – сигнализира за проблем с набавянето на вода
E03 – възникнали са проблеми в системата за оттичане на водата
E04 – машината сигнализира за това, че не е подадено достатъчно количество вода
E05, Е06 – проблем с нагревателя за водата
Door lock fault – вратата на пералнята не е плътно затворена
Overfilling, over flov – има наличие на прекалено голямо количество вода, която прелива
Termistor fault – грешка в работата на температурния датчик
Pressure sensor error – сензорът за нивото на водата е повреден

Samsung

E1 – грешка при осигуряването на вода
E2 – проблеми при източването на вода от системата
E3 – водата е преминала нивото на допустимото количество
E4 – дрехите са повече от необходимото количество
Е5, E6 – проблеми с горещата вода
E7 – грешки в работата на сензора за вода
E8 – условието за осигуряване на нормална температура не е изпълнено
E9 – пералнята сигнализира за изтичане на вода
LG
PE – проблеми с работата на датчика за нивото на водата
FE – резервоарът е препълнен с вода
DE – проблеми с блокирането на водата по време на работа
IE – проблемът с осигуряването на вода, не може да се напълни нужното количество
OE – трябва да се провери състоянието на маркуча и филтъра
UE – барабанът трябва да бъде балансиран
TE – температурните условия не са изпълнени
LE – заключващият механизъм не функционира
CE – пералнята сигнализира за претоварване на двигателя на задвижващия механизъм
E3 – системата не може да определи дали натоварването е съобразено с изискванията
AE – повреда в автоматичното захранване на системата
E1 – изтичане на вода
HE – нагревателят е повреден
SE – системата е открила грешка при превключвателя на мотора
Какво означават знаците на пералнята

KAISER

E01 – липсва сигнал за затваряне на люка, изплакването не може да стартира
E02 – машината показва, че времето за пълнене на резервоара е превишено с 2 минути
E03 – оттичането на водата продължава повече от 1.5 минути
E04 – проблем с пълненето на вода, резервоарът прелива
E05 – проблем с водата, пералнята ще спре след 10 минути, ако датчикът не установи нормално ниво на водата
E06 – ако до 10 минути не постъпи сигнал от сензора, че водата е изтекла, пералнята ще спре
E07 – наличие на теч на вода
E08 – напрежението не отговаря на изискванията, то трябва да е 190-253 волта
E11 – неизправна е ключалката на люка
E21 – пералнята прекратява дейността си, устройството за задвижване не функционира
E22 – двигателят на задвижващия механизъм работи произволно, без да има зададена команда
E31 – късо съединение в температурния сензор
E32 – повреда в температурния сензор
E42 – вратата е блокирана за 2 минути след края на програмата за изпиране

ELECTROLUX, ZANUSSI

E11 – проблем с пълненето на вода
E13 – изтичане на вода
E21 – поява на проблем с оттичането на водата
E23 – машината сигнализира за проблем с помпата
E24 – открита е грешка в системата за оттичането на водата
E33 – сензорът не показва нивото на водата
E35 – нивото на водата е по-високо от нормалното
E36 – развален е сензорът, който предупреждава за липсата на достатъчно вода
E37 – неизправност на сензора за нивото на водата
E39 – водата прелива, сензорът за нивото на водата не работи
E41 – вратата не е затворена плътно
E42 – системата е засякла неизправност в заключването на люка
E43 – повредена е част, която отговаря за заключването на ключалката
E44 – счупен е сензорът за затваряне на капака
E45 – неизправност в електронното управление, което не позволява да се затвори люкът
E51 – счупен е задвижващият двигател, може да се дължи на късо съединение
E52 – няма контакт между електронния контролер и оборотомера
E53 – повреда на една от двете контактни групи на задвижващия двигател
E61 – водата не може да достигне зададената температура
E66 – неизправност в системата за свързване в пусковото реле
E71 – нарушена е работата на температурния датчик
E82 – нарушение в работата на устройството за избор на програми
E83 – грешка при прочитането на данни за избраната програма
E84 – грешка при избора на конфигурация за пране

loading...

Вашият коментар

Top
error: Content is protected !!